Politierechtbank

Contacten

Politierechtbank BRUGGE

Strafrechtelijke griffie:
tel: 050/47.36.40
fax: 050/47.36.50

Burgerlijke griffie:
tel: 050/47.36.70
fax: 050/47.36.75

Parket van de Procureur des Konings
Afdeling Politierechtbank
(Brugge, Tielt, Torhout)
Tel: 050/47.34.00
Fax: 050/47.34.17

POLITIERECHTBANK BRUGGE, EERSTE KAMER, ZETELEND IN BURGERLIJKE ZAKEN

Adres:

Kazernevest 3, 8000 BRUGGE

zitting:

elke maandag om 09.00 uur

materie:

POLITIERECHTBANK BRUGGE, ZETELEND IN STRAFZAKEN

Adres:

Kazernevest 3, 8000 BRUGGE

zitting:

diverse kamers van maandag tot vrijdag om 09.00 uur contact op te nemen met de griffie voor kamer en datum

materie: