Gerechtelijke intresten

In burgerlijke zaken en in handelszaken.

(nieuw artikel 2, § 1 Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest)
De wettelijke rentevoet wordt afgestemd op de marktrente en gebeurt de aanpassing voortaan jaarlijks op grond van de volgende methode: elk kalenderjaar wordt de rentevoet vastgesteld op het gemiddelde van de Euribor-rentevoet op één jaar gedurende de maand december voorafgaand aan het jaar waarop de wettelijke rentevoet van toepassing is, wordt dit bedrag vervolgens afgerond naar het hoger gelegen kwart procent en ten slotte verhoogd met twee procent.

VAN
TOT
%
01/01/1970
31/10/1974
06,50 %
01/11/1974
31/07/1981
08,00 %
01/08/1981
31/07/1985
12,00 %
01/08/1985
31/07/1986
10,00 %
01/08/1986
31/08/1996
08,00 %
01/09/1996
31/12/2006
07,00 %
01/01/2007
31/12/2007
06,00 %
01/01/2008
31/12/2008
07,00%
01/01/2009
31/12/2009
05,50 %
01/01/2010
31/12/2010
03,25 %
01/01/2011
31/12/2011
03,75 %
01/01/2012
31/12/2012
04,25 %
01/01/2013
31/12/2014
02,75 %
01/01/2015
...
02,50 %

In fiscale zaken

VAN
TOT
%
01/01/2007
...
7,00 %
per begonnen maand

In sociale zaken

VAN
TOT
%
...
31/12/2008
wettelijke interestvoet
01/01/2009
...
Ingevolge de programmawet van 8 juni 2008 een vaste rentevoet van 7% en die identiek is aan de rentevoet die toegepast wordt in fiscale zaken.